Värdegrunden är vår kompass

Förhoppningen är att verksamhetens värdegrund ska fungera som ett nav för hela verksamheten och vara en utgångspunkt i alla beslut.

Novums värdegrund och vision är både en plattform som verksamheten är grundad i och ett riktmärke att sträva emot.

För att få stöd i att arbeta utifrån värdegrunden så har Novum Assistans ett värdegrundsråd. Värdegrundsrådet består av representanter för olika professionella perspektiv och uppdragsgivarperspektiv, och de hjälper verksamheten med bearbetning av värdegrunden och etiska dilemman som uppstår i verksamheten. Värdegrundsrådets uppdrag är att vägleda ledningsgruppen i att fatta beslut som ligger i linje med värdegrunden.

Vår värdegrund
Vår drivkraft är uppdraget att utifrån en kristen värdegrund, samordna personlig assistans med helheten i fokus.

Värdegrunden innebär för oss att alla människor är skapade unika och därför har lika värde oavsett etnicitet, tro, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Detta tar sig i uttryck i vår ambition att möta hela människan, utifrån hennes kroppsliga, själsliga, andliga samt sociala dimension.

Vi vill sträva efter att utföra alla uppdrag med kvalitet och långsiktighet där den enskilda människans egna förmågor och möjligheter får vara ledande för vårt arbete.

Vill du ha kontakt med oss?

Vi har medarbetare i stora delar av södra Sverige.
Klicka nedan för mer information om var vi finns och hur du kan nå oss.