Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera på något sätt.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, stödjer kommunikation mellan människor, och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig. Exempel på AKK är tecken som stöd, bilder, symboler, konkreta föremål, talande hjälpmedel och datorer.

Vår erfarenhet är att kommunikationen är en viktig nyckel till en fungerande assistans. Vid behov finns därför möjlighet för våra uppdragsgivare att ta stöd av vår sakkunniga i AKK.  Stödet fungerar som en länk mellan habilitering, uppdragsgivare, anhöriga och assistenter för att identifiera och utveckla strategier för kommunikation.

Om du vill veta med om AKK finns ytterligare information på Kunskapsguiden.

Bildstöd som symboliserar alternativ och kompletterande kommunikation.
Alternativ och kompletterande kommunikation

Vill du ha kontakt med oss?

Vi har medarbetare i stora delar av södra Sverige.
Klicka nedan för mer information om var vi finns och hur du kan nå oss.