Kvalitet och ständiga förbättringar

En kvalitativ assistans kännetecknas av att uppdragsgivaren upplever sig ha kontroll över sin assistans, känner sig trygg med sin assistans samt upplever välbefinnande.

Novum Assistans AB har tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans. Verksamheten bedrivs utifrån LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), och vi har skyldighet att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Vi är stolta över den kvalitet som vi har i verksamheten idag, men vi jobbar samtidigt med att förbättra verksamheten. Det gör vi genom att:

 • Systematiskt utveckla våra arbetsprocesser och rutiner utifrån;
  • uppdragsgivarens behov
  • ny forskning
  • nationella regelverk
  • ny teknik
 • Regelbundet genomföra mätningar och uppföljningar av våra kvalitetsmått.
 • Regelbundet bearbeta etiska frågeställningar i vårt värdegrundsråd för att hålla värdegrunden ständigt levande i verksamheten.
 • Ta ansvar för att förvalta de ekonomiska medlen för att säkerställa att assistansen ständigt utvecklas, är nyskapande och av god kvalitet.
Pojke som betygsätter med hjälp av smileys på en genomskinlig pekskärm.
Vi jobbar med ständiga förbättringar

Vill du ha kontakt med oss?

Vi har medarbetare i stora delar av södra Sverige.
Klicka nedan för mer information om var vi finns och hur du kan nå oss.