Insatser för personer i behov av andningshjälp i hemmet

Novum Assistans har en särskild specialisering på barn med andningssvårigheter.

Vi riktar oss till alla personer som är i behov av assistans, men har med åren utvecklat en specialisering på barn i behov av andningshjälp i hemmet. Dessa uppdrag är lite annorlunda då målgruppen är barn med funktionsnedsättning relaterad till andningssystemet. Det är landstinget som beslutar om hälso- och sjukvårdande insatser i form av andningshjälp i hemmet. Insatserna kan vara delegerade eller bedömda som egenvård.

Det är ett stort steg för en familj att komma hem med assistans i hemmet efter en lång sjukhusvistelse. Därför är det viktigt att kunna erbjuda en tydlig process och hög kompetens inom området. På Novum Assistans har vi en sakkunnig person med många års erfarenhet av assistans vid behov av andningshjälp i hemmet. Hon ansvarar för att säkerställa en hög kvalitet så att barnet kan få en trygg assistans i hemmet. Hon hjälper också föräldrarna med strategier för att hantera sin vardag i den nya livssituationen.

Kontakta oss gärna för mer information!

Liten flicka med lockigt hår blåser fröna ur en maskros.
Vi har lång erfarenhet av andningshjälp

Vill du ha kontakt med oss?

Vi har medarbetare i stora delar av södra Sverige.
Klicka nedan för mer information om var vi finns och hur du kan nå oss.