Personlig assistans utifrån dina behov

Novum Assistans är godkända av IVO för att bedriva verksamhet inom personlig assistans.

Personlig assistans är en av insatserna i rättighetslagen LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). För att omfattas av lagen behöver man tillhöra någon av de tre personkretsar som beskrivs på bilden till höger.

Tillhör du någon av dessa personkretsar kan du göra en ansökan hos Försäkringskassan. Novum assistans tillhandahåller kostnadsfri juridisk rådgivning vid frågor och funderingar.

Vid ett positivt beslut blir du beviljad ett visst antal timmar och en ekonomisk ersättning för att bemanna dessa timmar med personliga assistenter. Du kan själv välja att vara arbetsgivare, anlita kommunen eller ett bolag så som Novum assistans. Viktigt att tänka på vid valet av bolag är att bolaget är godkänt av IVO.

Läs gärna mer om de värden som du kan förvänta dig när du väljer Novum Assistans som samarbetspartner för din assistans.

Länkar

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vill du ha kontakt med oss?

Vi har medarbetare i stora delar av södra Sverige.
Klicka nedan för mer information om var vi finns och hur du kan nå oss.