Personlig assistans med Novum som samarbetspartner

Vi erbjuder en värdegrundsdriven assistans präglad av ett personcentrerat synsätt.

Att vara i behov av personlig assistans är en utsatt position. Valet av assistansutförare handlar om ett val av vem som ska få befinna sig i kroppsnära situationer och vara en del av hemmet och vardagen. Därför är det viktigt att du känner förtroende för oss redan vid vårt första möte.

För att du ska känna dig trygg med oss tror vi att det är viktigt att du får en tydlig och anpassad information om Novum som samarbetspartner. Därför anpassar vi informationen efter dina behov genom att t.ex. använda bildstöd eller tolk när det behövs. Vi har personal med god kompetens i arabiska, engelska och bildstöd.

Vi erbjuder en god samordning av din assistans genom hela processen, från juridisk expertis, rekrytering av assistenter, till planering och genomförande av assistansen. För oss är det viktigt att vara lyhörda för dina resurser och behov för att du ska kunna var delaktig och ha inflytande över utformandet av assistansen. Vi kallar våra ”kunder” för uppdragsgivare för att det är så vi ser det – ett samarbete där vi har fått förtroendet att utföra ett uppdrag.

Vi vill göra skillnad för dig som önskar en kvalitativ assistans!

Liten flicka med Downs syndrom blir gungad av sin personliga assistent en fin sommarkväll.
Det är viktigt att du känner förtroende för oss

Vill du ha kontakt med oss?

Vi har medarbetare i stora delar av södra Sverige.
Klicka nedan för mer information om var vi finns och hur du kan nå oss.